شما میتوانید در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و یا مذاکره در مورد فیلد کاری مورد نظرتان با تماس بگیرید، توجه داشته باشید، ما یک شرکت صنعتی و تولیدی هستیم. لذا در مورد تحقیقات دانشجویی و نظایر آن نمیتوانیم کمکی بکنیم. تمام مذاکرات راجع به امور صنعتی با کمال میل پاسخ داده میشود. در اینجا اطلاعات تماس به صورت مختصر آمده است. لطفا سعی بنمایید در ابتدا با ایمیل اقدام فرموده در این صورت با اطلاعاتی که داده اید صد البته در سریعترین زمان ممکن شما را به شخص مربوطه متصل مینماییم. ضمن تشکر از بازدید شما از پایگاه اینترنتی ما
آدرس ارسال مرسوله جات
کارخانه: کرمانشاه، صندوق پستی 1811-17155​
پست الکترونیک
  • info@westmetalco.com​
  • sales@westmetalco.com​
     

© 2000 - 2018 powered by
Doteasy Web Hosting